First blockchain book for managers on market

Weconomics PRESS RELEASE, 10-06-2018

 What if selling your house would be as easy as sending an email.

Blockchain is known as the underlying technology for cryptocurrencies such as Bitcoin. When you combine this technology with a new organizational model, management is reinvented. Writers Paul Bessems and Walter Bril wrote the book ‘Blockchain Organizing for Managers’. Paul Bessems: “Blockchain can contribute to challenges such as low productivity growth, the new European privacy law, the power of large tech companies and fake work & fake news. Traditional management is in need of replacement because productivity growth doesn’t keep up with our rising welfare costs.”

>> Go to full article

Advertenties

Blockchain organizing: the new trust industry

Paul Bessems, 9-2-2016

There’s a new and disruptive concept to organize trust in the supply and demand chain. This concept will make traditional coordination mechanism, like ‘the firm’, ‘the bank’ or ‘the government’, too expensive, almost by default. This new concept is able to organize trust, without expanding complexity. It’s a combination of a new technology with a fundamentally new organization model and we call it “Blockchain Organizing”. When blockchain technology is combined with a fundamentally new organization model, a disruptive way of organizing trust, our work, economy, and society will emerge. This new way of organizing also means that the IT landscape, first design and architecture and after that also development and management, will fundamentally change.

>> Go to full article

Wanneer wel/geen blockchain?

Paul Bessems, blockchain consultant, 10-05-2018

Je hoort en leest steeds vaker over zin, maar ook over onzin van blockchain. Blockchain kun je zien als een volgende fase van internet. Blockchain maakt het niet alleen mogelijk om informatie te delen, maar ook waardes te verplaatsen van aanbieder naar vrager, zonder instituties zoals contracten en geld. Internet zorgt voor veilig transport van een bericht van A naar B en blockchain voegt daar twee belangrijke functies aan toe: A moet aantonen dat deze de eigenaar is van een waarde die verstuurd wordt en het protocol zorgt ervoor dat A deze waarde maar één keer kan uitgeven. Dit principe moet het mogelijk maken dat het verkopen van een huis straks even eenvoudig is als het versturen van een email.

>> Ga naar hele artikel

Supplychain, data logistics en blockchain

Paul Bessems, blockchain consultant, 22-04-2018

Blockchain Organiseren is een nieuw organisatieconcept en gaat over de inbedding van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Het belooft vertrouwen, werk en economie opnieuw te organiseren. Het claimt geld, contracten en administraties grotendeels te vervangen. De invloed van Blockchain Organiseren op de logistieke sector zal ook groot zijn. Er zijn al enkele concrete toepassingen ontwikkeld. Naast Blockchain Organiseren voor Supply Chain Management zal ik in dit artikel ook aandacht schenken aan een belangrijk onderdeel van Blockchain Organiseren: Data Logistics. Maar ik begin met een korte uiteenzetting over wat Blockchain Organiseren is en welk probleem het oplost.

>> Ga naar hele artikel

Blockchain voor managers & consultants

Paul Bessems, blockchain consultant, 16-04-2018

Blockchain Organiseren is een nieuw organisatieconcept en gaat over de inbedding van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Het belooft vertrouwen, werk en economie opnieuw te organiseren. Het claimt geld, contracten, administraties en hiërarchieën grotendeels te vervangen. Blockchain Organiseren verbetert niet alleen de productiviteit, het zorgt ook voor meer privacy en vermindering van de macht van grote bedrijven, banken en centrale overheden. Hoewel de impact van Blockchain Organiseren op de lange termijn groot zal zijn, zal het gebruik ervan in ons dagelijks leven, eerder evolutionair dan revolutionair tot stand komen. De invloed van consultants en managers op dit proces kan groot zijn. Zowel in negatieve als in positieve zin.

>> Ga naar hele artikel

Blockchain als fundament voor een nieuwe orde?

Paul Bessems, 27-12-2017

Blockchain Organiseren is een concept dat vooral gaat over het organiseren (eigenlijk het programmeren) van vertrouwen. Het gaat over de inbedding van een disruptieve technologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel dat zich richt op duurzame welvaart – ik noem dat Weconomics. Nu gebruiken we vaak nog industriële manieren om vertrouwen te organiseren, denk aan: hiërarchieën, arbeidscontracten, management en staf. Met een hiërarchie vertrouw je er bijvoorbeeld op dat informatie op de juiste manier door de organisatie gaat en mensen taken uitvoeren zoals bedacht en voorgeschreven. Met een hiërarchie reduceer je de onzekerheid. Blockchain Organiseren daarentegen is een vorm van zelforganiserend vermogen door consensus te vinden in een gemeenschap. Dat maakt een hiërarchie minder nodig of zelfs overbodig.

Blockchain Organiseren heeft de belofte in zich om geld, contracten, management en administratieve taken grotendeels te vervangen. De vraag is dan: ‘Is dat erg?’ Is het erg dat we minder hoeven te werken? Niet als we als mens in staat zijn om ons minder te identificeren met ‘de vaste baan’ en het idee dat we inkomen nodig hebben om te leven. Niet als we als mens in staat zijn een andere betekenis te geven aan groei, aan werk en daarmee aan werkloosheid. Hiervoor hebben we vooral bewustwording en verbeeldingskracht nodig, organisatietechnologie komt pas later. Want waarom zouden we enerzijds investeren in (computer)machines om minder te hoeven werken, en anderzijds volledige werkgelegenheid nastreven? Dat is tegenstrijdig beleid en leidt tot onzinbanen, waarover later meer.

>> Ga naar hele artikel

Blockchain als nieuw managementconcept

Paul Bessems, 28-10-2017

Bijna iedereen heeft er inmiddels wel over gehoord, maar niemand lijkt in staat het goed te kunnen doorgronden en uit te leggen. Is blockchain een hype of gaat het de wereld drastisch veranderen? Wat is de verwachte impact van blockchaintechnologie op de toekomst van management en bestaande organisaties? Deze is gigantisch groot kunnen we u alvast verklappen.

Probeer je eens een uitvinding voor te stellen die niet alleen de rol van managers fundamenteel zal veranderen, maar zelfs de rol van bedrijven als superieure vorm om werk te organiseren. Graag stel ik je de heruitvinding van management voor: Blockchain Organiseren.

>> Ga naar hele artikel