Blockchain Organiseren

Stel je eens voor dat er een organisatievorm is die zo krachtig is, dat deze de huidige manier van organiseren overbodig zal maken. Een manier die zo disruptief is, dat niet alleen bestaande functies zullen verdwijnen, maar zelfs de potentie heeft om ‘het bedrijf’,’de markt’ en de ‘overheid’, als belangrijkste organisatievormen, overbodig te maken! Deze manier is er en heet Blockchain Organiseren.

Je kent de blockchain misschien van de Bitcoin, maar Blockchain Organiseren gaat veel verder dan alleen digitaal geld. Het is de inbedding van blockchaintechnologie in het Weconomics organisatiemodel. Het is een fundamenteel nieuwe manier van organiseren voor onze digitale samenleving.

Er wordt al gezegd dat Blockchain Organiseren nu, dezelfde potentie heeft als het internet in de jaren negentig. Daarom praat ik je graag bij over deze nieuwe manier van organiseren.

Alles wat Blockchain Organiseren nodig heeft zijn de kleinste bouwstenen: mens en middel (blocks) en de verbinding daartussen (chain). Dat is alles! Het is een perfecte manier om slim samen te werken binnen én tussen organisaties. De schoonheid van deze disruptieve organisatievorm ligt in haar eenvoud en combinatie van schaalbaarheid en flexibiliteit.

Ook dit Weconomics thema wordt weer concreet gemaakt door projecten waar je als organisatie aan mee kunt doen. Een interessant project is bijvoorbeeld: Personal Data Service (PDS), een systeem dat met blockchain principes werkt. Het project zal grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld functies als managers, HR-professionals, uitzenders, recruiters, payrollers, intermediairs, juristen, accountants, notarissen, inkopers en sectoren als kennisintensieve organisaties, de opleidingsmarkt, de ICT sector, de overheid, het onderwijs en de zorg.

Steeds meer onderzoeken van gerenommeerde instituten (te vinden in onze library), laten zien dat binnen enkele jaren, steeds meer transacties zullen plaatsvinden via Blockchain Organiseren en niet meer via bijvoorbeeld een eigen inkoop- of HR-systeem. Wat hierbij ook meespeelt, is dat Europa minder afhankelijk wil worden van machtige Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook.

Blockchain Organiseren lijkt misschien nog ver weg te staan van je functie of organisatie, maar het is onvermijdelijk dat dit veel van de bestaande functies en organisaties snel overbodig zal maken. De vraag is dan: hoe bereid jij je hierop voor? Hoe blijf je toegevoegde waarde leveren? Weconomics helpt je graag bij het vinden van antwoorden.

Blockchain Organiseren is niet technische of moeilijk. Het vraagt vooral een andere manier van denken en organiseren. Als je op tijd bent kun je hierin een sleutelrol spelen. Je nu verdiepen in Blockchain Organiseren, betekent een voorsprong nemen op je concurrenten.

Wil je weten wat Blockchain Organiseren voor jouw functie of organisatie betekent? Graag wil ik hierover  met je van gedachten wisselen. Als je interesse hebt, stuur me dan een bericht via email of social media.

Paul Bessems (Weconomics fellow)

Een Introductie Blockchain Organiseren volgen? Klik hier
Meer lezen? Klik hier voor de whitepaper over Blockchain Organiseren.

Help, ik ben een fundamentalist

Paul Bessems 5-12-2015

Dit is een artikel over het belang van organisatiologen en fundamentele vragen die niet gesteld worden, maar wel gesteld hadden moeten worden. Ik geef een voorbeeld van Jeroen Pauw uit het programma Pauw op 3 december over de problemen in de thuiszorg. Voordat ik verder ga, zal ik je eerst even gerust stellen. Ik bedoel fundamentalist niet in de betekenis zoals deze nu vaak gebruikt wordt in relatie tot bijvoorbeeld radicale religieuze mensen. Met fundamentalisme bedoel ik terug gaan naar de bron, in mijn geval terug gaan naar de fundamenten van organiseren. Organiseren is gericht op het oplossen van problemen. De meeste problemen die we ervaren zijn organisatieproblemen en veroorzaakt door mensen (laten we ze organisatieproblemen noemen). Het ‘mooie’ van organisatieproblemen is dat ze ook weer op te lossen zijn door mensen, door te organiseren. Op televisie zie je dagelijks pogingen om organisatieproblemen te analyseren en op te lossen. Veel actualiteitenrubrieken, talkshows en documentaire achtige programma’s als Tegenlicht, de Monitor en Zembla gaan over het oplossen van organisatieproblemen, maar vaak vergeten journalisten en programmamakers fundamentele vragen te stellen om door te dringen tot de kern. Actueel zijn bijvoorbeeld de problemen in de (thuis)zorg, het rendementsdenken in het onderwijs, onze (digitale) veiligheid, financiële crisis en de Europese eenwording. Grofweg ervaren we vijf, in potentie ontwrichtende organisatieproblemen: snel stijgende kosten van onze welvaart, klimaatvluchtelingen, ongelijke verdeling van werk, inkomen en vermogen, het opraken van schaarse grondstoffen en de opwarming van de aarde. Dit zijn organisatieproblemen en samen te vatten tot welvaartsprobleem. Maar ondanks het feit dat we het steeds over organisatieproblemen hebben, zien we geen organisatiekundigen op televisie. Hoe zou dat komen? Misschien komt het doordat we nog geen goed Nederlands woord hebben voor deze mensen. Ik noem een organisatiekundige dan maar een organisatioloog. Dus de vraag is: waarom zien we zo weinig organisatiologen terwijl we zoveel organisatieproblemen hebben? En wat zijn dat eigenlijk, organisatieologen? Is dat wel een vak of een beroep? Is er een opleiding voor en hoe ziet het curriculum er uit? Welke vragen zou een organisatioloog stellen? De vraag die ik in dit artikel wil stellen en beantwoorden is: waarom zien we zo weinig organisatiologen op televisie terwijl we zoveel organisatieproblemen ervaren?

>> Ga naar artikel

David tegen Goliath

Paul Bessems 20-10-2015

‘Ken jij Max Schrems?’ Waarschijnlijk niet. Het is een Oostenrijkse activist die in 2013 een klacht indient bij de Ierse privacy toezichthouder, in verband met het, volgens hem, onrechtmatig doorgeven van zijn gegevens door Facebook van Ierland naar de VS. In oktober 2015 doet het Europese Hof van Justitie uitspraak in deze zaak. Gegevens worden nu veelal uitgewisseld op basis Safe Harbor Principes en deze geven volgens de uitspraak van het hof onvoldoende waarborgen dat bedrijven in de VS de strengere privacy wetten van de EU respecteren.

Waarschijnlijk zullen veel burgers, maar ook bedrijven en instellingen, niet op de hoogte zijn van de verstrekkende gevolgen van deze uitspraak voor het gebruik van persoonlijke data en de inrichting van onze digitale samenleving. De uitspraak legt enerzijds een bom onder het businessmodel van bedrijven als Google en Facebook, anderzijds biedt het kansen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals de Personal Data Service of Personal Data Store (ook wel afgekort met PDS). Met Personal Data Service kun je niet alleen veel beter de privacy borgen, maar ook nog eens veel productiever worden. Personal Data Service is de mogelijkheid om zelf jouw gegevens op één plaats bij te houden, geautomatiseerd te onderhouden en bijvoorbeeld bedrijven alleen toestemming te geven jouw data te gebruiken voor de organisatie van bijvoorbeeld een project of de afwikkeling van een bestelling. Voordat ik verder in ga op deze dienst, eerst: wat is eigenlijk het probleem wat ik wil oplossen?

>> Ga naar artikel

Hoe organiseren we werk en leren in de 21e eeuw?

Paul Bessems 12-09-2015

We leven in een tijd waarin fysieke productie (en consumptie) steeds meer wordt vervangen door digitale productie. We leven in een tijd waar informatie en kennis de belangrijkste productiefactoren zijn geworden. Maar de meeste vormen, waarmee we ons werk en ons leren organiseren, stammen nog uit het begin van de 20e eeuw. De organisatie van werken en leren zal er in de 21e eeuw heel anders uit gaan zien. Zo zal de transitie naar nieuwe organisatievormen voor leren en werken een aantal nieuwe uitgangspunten bevatten zoals: van specialisatie naar finalisatie, van controle naar vertrouwen, van complex naar eenvoudig, van instituut/markt naar mens en ten slotte: van bijwonen naar bijdragen. De tijd dat we ons veilig kunnen voelen binnen een baan, functie of bedrijf is voorbij.

>> Klik hier voor het hele artikel

Open brief aan Paul van Liempt: niet de waan van de dag, maar daarachter

Eindhoven, 24-09-2015

RTL Nederland/ Redactie RTLZ
T.a.v. de heer Paul van Liempt
Barend van Dorpweg 2
1217 WP Hilversum

Betreft: open brief aan Paul van Liempt: niet de waan van de dag, maar daarachter

Geachte heer van Liempt, beste Paul,

Met interesse heb ik een aantal keren naar je nieuwe tv-programma ‘Van Liempt Live’ gekeken. Eindelijk een keer niet steeds dezelfde gezichten op televisie rond half elf. Maar je merkt dat is moeilijk als je naar de kijkcijfers kijkt. Mensen willen herkenning en vertrouwen en dat krijgen ze eerder van bekende Nederlanders dan van onbekende dwarsdenkers. Ik vind het moedig dat je ook kiest voor onbekende Nederlanders en niet alleen achter de waan van de dag aangaat, maar de verdieping zoekt. De kans is echter groot dat mensen afhaken omdat ze zo laat op de avond vooral behoefte hebben aan oppervlakkige verhalen van bekende Nederlanders op zaptelevisie.

Het zou mooi zijn wanneer meer programma’s jouw voorbeeld zouden gaan volgen: een programma dat gericht is op de juiste vragen stellen, met diepgang en duiding van de tijd waar we inzitten en waar we naar toe gaan. Maar dat vraagt meer energie aan de kijker en daar zit misschien het probleem. We worden overdag op ons werk zo uitgehold dat we ‘s-avonds geen energie meer hebben voor diepgang met als gevolg dat we ons meer laten leiden dan dat we zelf leiden. De bekende filosoof en historicus Bertrand Russell zei het als volgt: ‘Als mensen niet moe zijn in hun vrije tijd zullen ze ook niet naar passief en platvloers vermaak verlangen’.

>> Lees hier de hele brief

Waarom is het tijd voor een Brede Maatschappelijke Discussie?

Paul Bessems, 15-07-2015

Over onze welvaart en de toekomst van Europa

De onderhandelingen rond Griekenland worden door de meeste regeringen (en de instituties zoals de ECB, de Eurogroep en het IMF), ogenschijnlijk gezien als een onderhandeling tussen schuldeiser en schuldenaar. Terwijl ze natuurlijk dondersgoed weten dat er veel meer aan de hand is. Europese leiders zijn als sinds de crisis in 2008 brandjes aan het blussen, maar hebben niet het vermogen brand te voorkomen. Dat kan ook niet want het probleem waar we mee te maken hebben is zo fundamenteel dat er decennia overheen zullen gaan voordat de ‘economische rust’ wederkeert. Ik ben daarin overigens optimistisch want het is rust op een hoger welzijnsniveau. De kans is klein dat onze reële welvaart structureel terug zal vallen. Maar we zitten wel in een fundamentele transitie van een systeem dat gericht is op steeds meer economische groei en welvaart, naar een systeem dat gericht is op een verduurzaming van die welvaart (dit zou je welzijn kunnen noemen). Het verbeteren van onze productiviteit en het slim gebruiken van de surplustijd die hierdoor ontstaat, is cruciaal voor het voortbestaan van onze welvaart.

>> Lees hier het hele artikel

Techne of Sophia, wie hebben we nodig?

Paul Bessems, 08-06-2015

Voor mij is het onmiskenbaar dat we in een fundamentele transitie zitten. Ik begin meestal te tellen met society 1.0 (Klassieke Oudheid), daarna volgen de Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Verlichting en de Industriële Revolutie. Nu zitten we in een overgang van society 6.0 (gericht op steeds meer welvaart maken en vooral gebruikmakend van de ‘techne’), naar society 7.0 (gericht op verduurzaming van onze welvaart). Bij elke fundamentele transitie speelt filosofie (en ‘Sophia’, wijsheid) een belangrijke rol. En filosofie gaat volgens mij over de juiste vragen stellen: wie zijn we en wat willen we? Iets meer specifiek: hoe verhouden we ons tot onszelf, tot anderen en bijvoorbeeld, tot hulpmiddelen die we gebruiken (‘Is Google making Us Stupid?’). Voor mij is de belangrijkste vraag: hoe verhouden we ons tot de toekomst? Vervolgens is de vraag dan: wat is de toekomst, behalve een tijdsperiode die voor ons ligt? In dit artikel wil ik nader in gaan op het thema: ‘Techne of Sophia in relatie tot hybride organiseren in het leiderschapsdomein’. Moet je als leider in een fundamentele transitie vooral gebruik maken van de techne (het nuttige vermogen om iets te doen, zeg maar doevermogen) of van Sophia (bewustzijn, wijsheid, zeg maar denkvermogen).

>> Klik hier voor het hele artikel